Science modules in English

Des del curs 2015-2016 a la nostra escola s’està fent una aposta molt important per l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera: d’una banda vam començar a fer anglès a P4-P5 i d’altra vam programar uns tallers de ciències en anglès tot seguint la metodologia AICLE.

I això de AICLE, què és?

AICLE és un enfocament d’ensenyament i aprenentatge en el qual els continguts curriculars són ensenyats en anglès, és a dir en una llengua diferent a la que l’alumnat fa servir normalment per a aprendre, comunicar-se i relacionar-se a l’escola.

El que es persegueix és la millora de l’anglès, dels continguts, de la pedagogia i d’una visió del món, tot afavorint el treball en grup, el desenvolupament autònom de l’alumnat, l’obtenció de bons resultats i l’increment de motivació mitjançant un aprenentatge més actiu i més proper a contextos reals i coneguts.

 Science modules (Tallers de ciències) suposa fer coses en anglès i convertir aquesta llengua en un mitjà de comunicació i aprenentatge: experiments, disseccions, activitats, explicar fets científics, discutir, compartir, exposar...

L’objectiu principal serà treballar alguns continguts de ciències en llengua anglesa d’una manera motivadora amb mitjans audiovisuals i amb eines interactives i originals del països de parla anglesa extrets de diferents webs. 

Cada trimestre programarem un o dos tallers diferents per tal de complementar el currículum de Medi Natural, ja sigui sobre temes de "Les persones i la salut", el "Món dels éssers vius" o sobre "Matèria i energia", els tres eixos d'aquesta àrea. 

Aquest és el nostre projecte que ha estat aprovat en Consell Escolar.No comments:

Post a Comment